3.3.11

[xwric titlo...]

pwc mporei kapoioc n c epivaletai? me poio dikaiwma ce kanei n tn upakouc, xwric n anticta9eic? ctn pragmatikothta mporeic n anticta9eic, alla poio 9 ein t timhma?? afto ein t provlhma mac. pote dn ckeftomacte t 9eloume n knm, alla poio 9 einai t timhma t. gi afto dn ekfrazoume pote sinais9hmata... dn exoume ma9ei etci... 3eroume prwta n t analuoume ola kai meta n pratoume. poio ein omwc t timhma afthc tc ckepchc? icwc n xanoume monadikec eukairiec kai kata cinepeia n katactrefoume ena mellon diaforetiko, icwc k ena kalhtero mellon... kaneic omwc dn t ckeftetai afta... kaneic dn ckeftetai tpt! exoume ma9ei oloi ce mia routina. kai tn akolou9oume picta. xwric n kanoume tpt diaforetiko. kai ean ginei kapoio la9oc ta xanoume kai agxwnomacte... ckeftomacte meca c ena kouti. ena polu mikro kouti. pwc 9 proxwrhcoume omwc meca ct kouti? dn mporoume. prp n t cpacoume kai n arxizoume n ckeftomacte e3w apo afto... m enan entelwc diaforetiko tropo. ekfrazontac cinaic9hmata kai drwntac af9ormhta, xwric polu ckepch... etci 9 ginei o kocmoc mac kltrc. me polu eilikrineia!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου